پرچم ایران بزرگ

پرچم ایران در طول تاریخ+ویدیو

پرچم ایران در طول تاریخ

پرچم ایران در طول تاریخ+ویدیو

پرچم ایران که از سه رنگ قرمز، سبز و سفید تشکیل شده است. در هر دوره زمانی و یا به قدرت رسیدن یک سلسله، نمادی بر روی آن نقش بسته است.نمادی که در پرچم ایران بیشترین استفاده را داشته نشان شیر و خورشید است.بعد از پیروزی انقلاب پرچم ایران به نام مبارک الله و شعار لا اله الا الله تغییر پیدا کرد.22 کلمه الله اکبر به رنگ سفید در بالا و پائین هر نوار قرار گرفته است.تعداد و اندازه این نمادها اشاره به پیروی انقلاب اسلامی دارد. در این مقاله پرچم ایران در طول تاریخ+ویدیو را می خوانیم و مشاهده می کنیم.

 

رنگ پرچم ایران

رنگ سبز پرچم ایران نشانی از خرمی و دوستی می باشد. البته رنگ سبز در دین اسلام و از منظر اعتقادی جایگاهی ویژه دارد.رنگ سفید استفاده شده در پرچم ایران نیز نمادی از صلح و دوستی می باشد.رنگ سفید نشانه از فرهنگ کهن در سرزمین ایران و رنگیست که ایرانیان بیشتر از هر رنگ دیگری استفاده میکنند. رنگهای پرچم ایران را می توان در نگاره های قدیمی کاخ شوش به وضوح مشاهده کرد.این سه رنگ از ابتدا پایه و اساس پرچم ایران بوده که در طول تاریخ از آن استفاده شده است.اولین استفاده از پرچم در ایران، پرچم درفش کاویانی بوده است.

درفش کاویانی پرچمیست که کاوه آهنگر در زمان قیام خود بر علیه ظلم و ستم ضحاک (آژی دهاک) استفاده کرد.کاوه در زمان قیام خود از پرچم به عنوان نماد خود استفاده کرد. او با استفاده از یک پیش بند چرمی که لباس آهنگریش بود به سر چوبی زد تا مردم به دور او جمع شوند.کاوه در نهایت ضحاک را به زیر کشید و فریدون را به تخت نشاند.فریدون بعد به تخت نشستن دستور داد پیشبند چرمی کاوه با پارچه های زرد، سرخ و بنفش بپوشانند. سنگ های قیمتی و گوهر به آن اضافه کردند و پس از آن درفش کاویانی نام گرفت.

پرچم ایران در طول تاریخ

پرچم ایران درفش کاویانی

به استناد تاریخ درفش کاویانی یک افسانه نبوده است. پیش از حمله اعراب به ایران به ویژه در دوره ساسانیان و هخامنشیان پرچم رسمی و ملی و نظامی ایران بوده است.طبری در کتاب تاریخ خود می نویسد:درفش کاویانی از پوست حیواناتی درنده مانند پلنگ درست شده و تقریبا عرضی برابر با 60 سانتی متر دارد. پرچم با استفاده از پوستی که از این حیوانات به دست می آمده درست می شده است.هر پادشاهی که به قدرت می رسید تعدادی جواهر بر روی آن اضافه می کرد.در زمان حمله اعراب در یکی از نبردها پرچم درفش کاویانی به دست اعراب افتاد. بعد آن را نزد خلیفه بردند و پرچم درفش کاویانی به دست اعراب افتاد.

 

ظهور دوباره پرچم ایران

دویست سال از زمان حمله اعراب به ایران گذشت. تنها دو تن از قهرمانان ایران که بر علیه اعراب می جنگیدند دارای پرچم بودند و آن دو ابومسلم خراسانی و بابک خرمدین بودند.ابومسلم خراسانی پرچمی را استفاده میکرد که یک سره از رنگ تیره و بابک خرمدین از پرچمی به رنگ سرخ استفاده می کرد.دلیل نام گذاری طرفداران ابومسلم خراسانی و بابک خرمدین نیز همین بود. طرفداران این دو قهرمان ملی سیاه جامگان و سرخ جامگان نامیده می شدند.در دین اسلام استفاده از نمادها حرام بوده و به همین دلیل پرچم هرکدام بدون هرگونه نمادی بود.

پرچم ایران در طول تاریخ

اولین نماد پرچم ایران

اولین نماد پرچم ایران در زمان غزنویان که با شکست سامانیان بر تخت نشسته بودند بر پرچم نقش بسته شد.با دستور پادشاه غزنویان یعنی سلطان محمود نقش یک ماه طلایی را بر روی پرچم که بر رنگ زمینه تیره بود زر دوزی کردند.سلطان محمود غزنوی به دلیل علاقه ای که به شکار شیر داشت دستور داد که بر روی پرچم ایران یک نقش از شیر جایگزین ماه شود.  این زمان آغاز نقش بستن شیر بر روی پرچم ایران بود و تا انقلاب اسلامی ایران هیچگاه از پرچم حذف نشد.

پرچم ایران در طول تاریخ؛ اضافه شدن نقش خورشید بر شیر

در زمان خوارزمشاهیان یا سلجوقیان سکه هایی ضرب شده که بر روی آن نقش شیر و در پشت آن نقش خورشید آمده بود.این طرح باعث شد که در پرچم ها هم مورد استفاده قرار گیرد.در مورد استفاده از خورشید در پرچم ایران دو دیدگاه وجود دارد. اول پیشینه ایرانیان که به آیین مهر پرستی ایمان و اعتقاد داشتند و دیگر اینکه خورشید نزد ایرانیان به معنی دلاوری و قدرت است. رابطه عمیق مردمان این سرزمین با خورشید را می توان در روزهای بلند و تاثیر خورشید بر زندگی مردم دانست.

پرچم ایران در طول تاریخ

پرچم ایران در دوره صفویه

در زمان حکومت صفویان که حدود 200 سال بر ایران حکومت کردند تنها دو شاه نشان شیر خورشید را حذف کردند.یکی شاه اسماعیل اول و دیگری شاه تهماسب اول بودند.در زمان پادشاهی شاه اسماعیل اول، پرچم ایران تماماً به رنگ سبز و نمادی از یک گوسفند داشت. گوسفند نمادی از برج حمل بود که بر روی پرچم نقش بست. در ادامه دوران صفویان، پرچم ایران به رنگ سبز و همراه با یک نماد شیر خورشید بر روی پرچم مورد استفاده قرار می گرفت.نماد شیر و خورشید بر روی پرچم همواره با تغییراتی روبرو بوده است. در دوره ای شیر و خورشید به صورت جدا و گاهی در قسمت پائینی پرچم قرار می گرفت. در مواقعی نیز شیر به صورت نشسته و گاهی به صورت ایستاده قرار می گرفت.

 

پرچم ایران در دوران افشاریه

نادر شاه افشار مردی خود ساخته بود که توانست با تلاش بسیار ایران را بصورت یک پارچه احیا سازد.سپاه او از سوی جنوب به سمت هند پیش می رفت و از شمال تا خوارزم و سمرقند و بخارا. از غرب به عراق امروزی هجوم می برد و در شرق تا نزدیکی چین پیش رفته بود.در همین دوران به واسطه کشور گشایی نادر پرچم ایران تغییراتی کرده بود.پرچم شاهی یا درفش سلطنتی در دوران نادر شاه افشار از ابریشم زرد و سرخ درست می شد. بر روی آن تصویری از شیر و خورشید هم وجود داشت.پرچم ایران به رنگهای سبز، کرم و سرخ با تصویر شیری که پشت آن خورشید بود شکل گرفت.تنها تغییری که این پرچم پیدا کرده بود کلمه ی «المک الله» به آن اضافه شده بود.

سپاهیان نادر در تصویری که از جنگ وی با محمد گورکانی پادشاه هند کشیده شده پرچمی سفید در دست دارد.سمت بالای پرچم نوار سبز رنگ و در قسمت پائینی نواری به رنگ قرمز وجود داشت.یک شیر با دم بر افراشته در حال حرکت و درون دایره خورشید کلمه ی المک الله وجود داشت.این پرچم سرآغاز پرچم امروزی ایران بود که سه رنگ قرمز، سفید و سبز در آن استفاده شد.تفاوت پرچم آن دوره تولید به صورت سه گوش بود و هنوز به صورت چهار گوش تولید نمی شدند.

پرچم ایران در دوره قاجار

در دوران آغامحمد خان قاجار به دلیل دشمنی که با نادرشاه داشت ابتدا پرچم را به چهارگوش تغییر داد. بعد از آن پرچم را از سه رنگ به تک رنگ سرخ تغییر داد.یک دایره سفید رنگ و نماد شیر و خورشید را بر روی آن دایره قرار داد. نماد شیر و خورشید با یک شمشیر که به دست شیر اضافه شد بود تغییر کرد.در دوران فتحعلی شاه، ایران دارای دو پرچم که یکی پرچم تک رنگ سرخ بود.در مراسم های دیپلماتیک و سیاسی پرچم ایران با رنگ سفید و همان نماد شیر و خورشید مورد استفاده قرار می گرفت.یک نقاشی از ورود سفیر ایران به دربار تزار روسیه موجود است که هیئت ایرانی پرچمی سفید رنگ با نماد شیر و خورشید در دست دارند.امیرکیبر با الهام گرفتن از پرچم نادر شاه در تلاش بود که پرچم ایران را به سه رنگ قرمز، سبز و سفید تغییر دهد.در دوران محمد شاه تاجی بالای خورشید قرار داده شد.در این دوره هم دو درفش یا پرچم بود که بر روی یکی شمشیر حضرت علی(ع) و بر روی پرچم دیگر همان نماد شیر و خورشید قرار داشت.

پرچم ایران در طول تاریخ

پرچم ایران در طول تاریخ؛ امیرکیبر

امیرکیبر بزرگ مرد تاریخ ایران دلبستگی ویژه ای به نادر شاه افشار داشت به همین دلیل همواره در تلاش بود راه و روش حکمفرمایی ناصر الدین شاه را به شکل و روش نادر شاه افشار تغییر دهد.امیرکیبر رنگ های پرچم ایران را به شکل همان پرچم دوران نادر شاه تغییر داد با این تفاوت که پرچم چهار گوش را به جای پرچم سه گوش انتخاب کرد.امیرکبیر پرچم ایران را به سه قسمت مساوی تقسیم کرد و در قسمت بالا نوار سبز و در قسمت وسط رنگ سفید و در پائین رنگ قرمز را قرار داد.نماد شیر و خورشید در وسط پرچم ایران قرار  گرفت بدون آنکه تاجی بر بالای خورشید گذاشته شود.

پرچم ایران در طول تاریخ؛ انقلاب مشروطه

با پیروزی جنبش مشروطه خواهی و تشکیل مجلس نمایندگان مردم شروع به تدوین قانون اساسی کردند. یکی از این قانون ها تصویب پرچم ایران بود که به شکل و طرح رنگ قرمز و سبز و سفید همراه با شیر و خورشید تائید شد.پرچم ایران در زمان تصویب با توجه به اینکه روحانیون به وجود نماد از شیر و خورشید معترض بودند اما با توجیه نو اندیشان و با ربط داندن رنگ ها به دین اسلام و نماد شیر خورشید به حضرت علی سعی در توجیه نمایندگان مخالف داشتند.این نمایندگان در تمام این مدت با توجه به این که مخالفانی داشت با سرعت تمام سعی در تصویب این قانون داشتند.این عجله باعث شد که نه به ابعاد پرچم و یا ترتیب قرار گیری رنگ ها افقی یا عمودی بودن آن ها و این که شیر و خورشید بر روی کدام رنگ قرار گیرد.توجهی نکردند.

 

پرچم ایران؛ انقلاب اسلامی

بعد از انقلاب اسلامی و در سال 1358 پرچم امروز ایران به تصویب رسید.تمامی نماد آن برگرفته از نمادهای انقلاب اسلامی ایران طراحی شده است.برای مطالعه بیشتر در مورد پرچم ایران می توانید مقاله تاریخچه پرچم ایران را مطالعه کنید.

 

[aparat id=”8CeaR” width=”full”]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *