شرایط پرداخت

پرداخت 50% نقدی پس از ارسال  پیش فاکتور. الباقی پس از ارسال عکس کار، تایید کار می‌باشد.

هزینه ارسال بار به عهده مشتری می‌باشد.