گوناگون

پرچم ماشینی

پرچم ماشینی

نصب پرچم ایران روی خودروهای حامل مقام های کشوری

در داخل کشور صرفا اتومبیل حامل رئیس جمهوری اسلامی ایران می تواند مستقیماً از پرچم استفاده کند. اما اتومبیل های دیگر مسئولین و مقامات در صورت همراهی دیپلمات ها خارجی و یا مهمانان از پرچم جمهوری اسلامی ایران استفاده می کنند.

پرچم ایران همواره باید سمت راست راننده برروی گلگیر خودرو نصب گردد.

هنگام تغییر یک سفیر کشور خارجی در کشور بمنظور تقدیم استوارنامه به رئیس جمهور ایران روی اتومبیل حامل وی در سمت راست نصب می شود و پس از اتمام مراسم های رسمی و تقدیم استوار نامه پرچم ایران در سمت چپ خودرو نصب و پرچم کشور سفیر در سمت راست خودرو حامل وی نصب می گردد.

روسا، نمایندگی های دیپلماتیک، و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل توقف و یا ماموریت خود در موارد خاصی می توانند روی اتومبیل خود پرچم جمهوری اسلامی ایران را نصب کنند.

در مواردی که اتومبیل رئیس نمایندگی، حامل یکی مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران در سطح وزیران باشد می توانند از پرچم ایران بر روی خودرو حامل وی استفاده کنند.

در مواقع شرکت در ضیافت جشن ملی کشور های پذیرنده و ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی و یا سازمان های بین المللی کشور محل توقف.

در جشن های 22بهمن یا روز جمهوری اسلامی ایران خودرو های حامل مقام های بلند پایه کشور از پرچم ایران می توانند استفاده کنند.

در هنگام تغییر یک سفیر ایران در کشور های میزبان هنگام عزیمت سفیر جهت تقدیم استوارنامه به رئیس کشور محل توقف طبق رسوم دیپلماتیک کشور میزبان خودروی حامل سفیر می تواند از پرچم ایران استفاده کند.

از دیگر موارد استفاده پرچم ایران بر روی خودروی های دیپلماتیک می توان به هنگام ملاقات سفیر یا نماینده سیاسی بلند پایه کشور با مقام عالیه کشور میزبان اشاره کرد.

در صورت مسافرت و یا دیدار رئیس جمهوری ایران به خارج، پرچم کشور ایران می تواند صرفاً و فقط بر روی خودروی حامل ایشان مورد استفاده قرار بگیرد.

پرچم ماشینی

آئین استفاده از پرچم کشور ایران و پرچم کشور های میهمان در جمهوری اسلامی ایران

روسای هیئت سیاسی موظف هستند از یک عدد پرچم رومیزی ایران در سمت راست میز خود در هنگام ملاقات های بین المللی و یا یک عدد پرچم تشریفات به میله ای تا سه برابر عرض پرچم و به طول 5/2 متر در پست سر و در سمت راست خود قرار دهند.

در صورتی که رئیس کشور خارجی به منظور دیدار های دو جانبه به محل سفارت ایران در آن کشور و یا ساختمان های ایران در آن کشور بیاید پرچم کشور میزبان باید بر فراز ساختمان برافراشته شود.

 

در دیدار های که در کشورهای خارجی بین چند کشور انجام می گیرد پرچم کشورهای در کنار هم قرار می گیرد و در عوض پرچم کشور میزبان در وسط تمامی پرچم ها قرار می گیرد و کشور دارای اهمیت بیشتر در سمت راست و کشوری که دارای اهمیت کمتری است در سمت چپ قرار می گیرد.

تنها روسای ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی مجاز به نصب پرچم بر ساختمان محل اقامت و دفتر کار، و اتومبیل خود هستند بقیه اعضا حق استفاده از پرچم را ندارند مگر اینکه در غیاب سفیر مسئولیت نمایندگی را به عهده داشته باشند.

پرچم ماشینی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *