پرچم ملل آمریکا

آلمان

آلمان Bundesrepublik Deutschland نام کشور: آلمان پایتخت: برلین واحد پول: یورو معنی نام کشور: مردمی که هرگز در شیپور...
غنا

غنا

غنا Republic of Ghana نام کشور: غنا پایتخت: آکرا واحد پول: سِدی معنی نام کشور: پادشاه جنگجوی قوی غَنا با نام رسم...