پرچم محرم

پرچم آویز محرمی

مدل: پرچم آویز محرمی
سایز پرچم: 70×90 سانت
جنس پارچه: جیر
ریشه دوزی: ندارد
محیط قابل چاپ: تمام چاپ
وزن پرچم: 1 کیلوگرم
روش چاپ:گلدوزی
نوع چاپ: تک رو
نحوه شستشو: غیرقابل شستشو
ویژگی: گلدوزی شده | بسیار فاخر | ویژه نصب روی دیوار و ورودیها

پرچم اهتزاز محرم

مدل: پرچم اهتزاز محرم
سایز پرچم: 70×120 و 90×150 سانت و 1×2 و 1×3
جنس پارچه: فلامنت، ساتن و راشل
ریشه دوزی: ندارد
محیط قابل چاپ: تمام چاپ
وزن پرچم: 1 کیلوگرم
روش چاپ:چاپی
نوع چاپ: تک رو
نحوه شستشو: غیرقابل شستشو
ویژگی: ویژه مراسم محرم | همراه با جا چوب یا حلقه پانچ

پرچم پشت منبری محرمی

مدل: پرچم پشت منبری
سایز پرچم: 140×300 | 75×200 و 300 | 150×400 و 500 سانت
محیط قابل چاپ: تمام چاپ
پارچه پرچم: جیر، مخمل و ساتن
وزن پرچم:1 کیلوگرم
روش چاپ: گلدوزی و چاپی
نوع چاپ: تک رو
نحوه شستشو: دستی یا ماشینی بدون سفید کننده
ویژگی: ویژه مراسم مذهبی محرم | طرح‌های متنوع | قیمت ارزان

پرچم پلاکارد پنج ضلعی

مدل: پرچم پلاکارد پنج ضلعی
سایز پرچم: 45×80 سانتیمتر
محیط قابل چاپ: تمام چاپ
جنس پارچه: فلامنت
وزن پرچم:0/5 کیلوگرم
روش چاپ: اسیدی و دیجیتال
نوع چاپ: تک رو
نحوه شستشو: غیر قابل شستشو
ویژگی: ویژه مراسم مذهبی محرم | هیات مذهبی

پرچم پلاکارد زردوز سایز بزرگ

پرچم پلاکارد زردوز سایز بزرگ ویژه محرم پرچم محرم ویژه نصب بر روی محل های نصب پرچم های اهتزاز و

پرچم پلاکارد زردوز سایز بزرگ

مدل: پرچم پلاکارد زردوز سایز بزرگ
سایز پرچم: 75×265 و 50×180 سانتیمتر
جنس پارچه: فلامنت
ریشه دوزی: دارد
محیط قابل چاپ: تمام چاپ
وزن پرچم: 1 کیلوگرم
روش چاپ:چاپی
نوع چاپ: تک رو
نحوه شستشو: بصورت دستی بدون سفیدکننده
ویژگی: زردوزی شده | بسیار فاخر | ویژه نصب بر روی سر ستون‌ها و مساجد، هیئت‌ها و ادارات