پرچم ماشینی

پرچم ماشینی

پرچم های ماشینی  ابعاد : 20*30 سانتی متر جنس: ساتن تک رو و دو رو ریشه دوزی : همراه با