پارچه پرچم

چاپ دیجیتال سابلیمیشن

چاپ دیجیتال چیست؟ چاپ دیجیتال بر روی پارچه با دستگاه های چاپ مخصوص انجام میشودکه این نوع چاپ با استفاده