حمایل

حمایل

مشخصات محصول نوع چاپ: دیجیتال | گلدوزی نوع پارچه: جیر | ساتن ابعاد: 16×150 سانتیمتر مدت زمان تحویل: بستگی به نوع چاپ و تعداد سفارش