خرید پرچم ساحلی تضمین کیفیت و قیمت

پرچم ساحلی قطره ای

مدل: پرچم ساحلی قطره ای | پرچم ساحلی اشکی
سایز پرچم: 3 متری
محیط قابل چاپ: 65×300 سانتی‌متر
ارتفاع پرچم بعد از نصب روی پایه: 330 سانتی‌‌متر
وزن پرچم:0/5 کیلوگرم
وزن پایه پرچم: پایه پرچم گرانولی(13کیلوگرم)
روش چاپ: دیجیتال
نوع چاپ: تک رو | دو رو
نحوه شستشو: دستی یا ماشینی بدون مواد پاک کننده
نحوه اتوکشی: اتو دستی یا بخار
پایه پرچم: پایه گرانولی | پایه فلزی | پایه مخزنی
ویژگی: بدون محدودیت چاپ طرح دلخواه | قابل شستشو بودن پرچم | قابل استفاده در محیط بیرونی

پرچم ساحلی گرانولی

مدل: پرچم ساحلی گرانولی
سایز پرچم: 3 و 2متری
محیط قابل چاپ: 65×300 سانتی‌متر | 65×200 سانتی‌متر
ارتفاع پرچم بعد از نصب روی پایه: 330 سانتی‌‌متر | 230 سانتی‌‌متر
وزن پرچم:0/5 کیلوگرم
وزن پایه پرچم: پایه پرچم گرانولی(9 و 13 کیلوگرم)
روش چاپ: دیجیتال
نوع چاپ: تک رو | دو رو
نحوه شستشو: دستی یا ماشینی بدون مواد پاک کننده
نحوه اتوکشی: اتو دستی یا بخار
پایه پرچم: پایه گرانولی
ویژگی: بدون محدودیت چاپ طرح دلخواه | قابل شستشو | قابل استفاده در محیط بیرونی

پرچم ساحلی مذهبی

مدل: پرچم ساحلی محرمی | پرچم ساحلی مذهبی
سایز پرچم: 3 متری و 2 متری
محیط قابل چاپ: 65×200 و 65×300 سانتی‌متر
ارتفاع پرچم بعد از نصب روی پایه: 330 و 230 سانتی‌‌متر
وزن پرچم:0/5 کیلوگرم
وزن پایه پرچم: پایه پرچم گرانولی(13کیلوگرم)
روش چاپ: دیجیتال
نوع چاپ: تک رو | دو رو
نحوه شستشو: دستی یا ماشینی بدون مواد پاک کننده
نحوه اتوکشی: اتو دستی یا بخار
پایه پرچم: پایه گرانولی | پایه فلزی | پایه مخزنی
ویژگی: بدون محدودیت چاپ طرح دلخواه | قابل شستشو بودن پرچم | ویژه مراسم مذهبی