محصولات ویژه شامل محصولاتی که طرح بصورت گلدوزی، لیزر و یا پفکی روی آنها انجام میشود ، میباشد .

این محصولات پرچم های تشریفات ، رومیزی و ... را شامل میشود .

پرچم تشریفات گلدوزی

about us ابعاد : 150*90 


about us جنس: جیر گلدوزی 


about us ریشه دوزی : همراه با ریشه دوزی دوبل


about us ویژگی ها : زری دوزی برجسته- دورو چاپ - ایستایی مناسب و قابل استفاده در اتاق مدیران، کنفرانس ها و نمایشگاهها و ...


 

پرچم تشریفات لیزر

about us ابعاد : 90*150 


about us جنس: ساتن درجه یک و جیر


about us ریشه دوزی : همره با ریشه دوزی 


about us ویژگی ها : دارای شکلی برجسته با سطحی صیقلی -دورو چاپ - ایستایی مناسب و قابل استفاده در اتاق مدیران، کنفرانس ها و نمایشگاهها و ...


 

پرچم تشریفات پفکی

about us ابعاد : 150*90 


about us جنس: جیر و ساتن درجه یک


about us ریشه دوزی : همراه با ریشه دوزی دوبل


about us ویژگی ها : چاپ پفکی برجسته- دورو چاپ - ایستایی مناسب و قابل استفاده در اتاق مدیران، کنفرانس ها و نمایشگاهها و ...