پرچم تشریفات مخروطی

about us ابعاد : 150*90


about us جنس: ساتن براق، ساتن آمریکایی 


about us ریشه دوزی : همراه با ریشه دوزی


about us ویژگی ها : قیمت مناسب