پرچم ساتن

about us ابعاد : 150*75


about us جنس: ساتن معمولی


about us ریشه دوزی : ندارد


about us ویژگی ها :قیمت پائین محصول و قابل استفاده درمیادین و مناسبت ها مذهبی