پرچم رومیزی دیجیتال ریشه دار

پرچم رومیزی دیجیتال ریشه دار

 ابعاد : 30*20

 جنس: ساتن درجه دو دورو 

 ریشه دوزی : ریشه دار

 ویژگی ها : چاپ دیجیتال - دورو چاپ - ایستایی مناسب و قابل استفاده بر روی میز مدیران، کنفرانس ها و نمایشگاهها و ...