پرچم رومیزی سیلک ریشه دار

چاپ سیلک ریشه دار چاپ سیلک ریشه دار ساتن آمریکایی چاپ سبلک چاپ سیلک ریشه دار جیر چاپ سیلک ریشه دار جیر چاپ سیلک ریشه دار جیر چاپ سیلک ریشه دار ساتن آمریکایی چاپ سیلک جیر چاپ سیلک جیر چاپ سیلک جیر چاپ سیلک

پرچم رومیزی سیلک مخروطی 

 ابعاد : 30*20

 جنس: ساتن درجه دو دورو 

 ریشه دوزی :  همراه با ریشه دوزی و بدون ریشه

 ویژگی ها : چاپ سیلک-  دورو چاپ - ایستایی مناسب و قابل استفاده بر روی میز مدیران، کنفرانس ها و نمایشگاهها و ...