پرچم رومیزی سیلک ریشه دار

پرچم رومیزی سیلک مخروطی 

 ابعاد : 30*20

 جنس: ساتن درجه دو دورو 

 ریشه دوزی :  همراه با ریشه دوزی و بدون ریشه

 ویژگی ها : چاپ سیلک-  دورو چاپ - ایستایی مناسب و قابل استفاده بر روی میز مدیران، کنفرانس ها و نمایشگاهها و ...