پرچم اهتزاز افقی ایران

about us ابعاد : ۲۰x۳۰

about us جنس: جیر و ساتن دو رو

about us ریشه دوزی : دارد

about us ویژگی ها : قابل استفاده بر روی میز مدیران، کارمندان و ...