پرچم تشریفات گلدوزی

about us ابعاد : 150*90 


about us جنس: جیر گلدوزی 


about us ریشه دوزی : همراه با ریشه دوزی دوبل


about us ویژگی ها : زری دوزی برجسته- دورو چاپ - ایستایی مناسب و قابل استفاده در اتاق مدیران، کنفرانس ها و نمایشگاهها و ...