شال

شال های تبلیغاتی

ابعاد : 15*1/5

جنس: مخمل ، ساتن

چاپ دیجیتال و سیلک ( با ریشه و بدون ریشه )

قابل استفاده در مراسمات ملی و مذهبی