یادبود

جنس جیر و ساتن

جیر و ساتن چاپ به صورت سیلک

ساتن مات و براق چاپ به صورت دیجیتال

کاربرد: جهت هدیه دادن درمراسمات ورزشی ، همایش ها و ...