تشریفات مخروطی بدون ریشه

ابعاد : 150*90

 جنس: ساتن درجه 1

 ریشه دوزی :  بدون ریشه

 ویژگی ها :  چاپ دیجیتال -ایستایی مناسب و قابل استفاده در اتاق مدیران، کنفرانس ها و نمایشگاهها و ..