پرچم تشریفات جیر

ابعاد : 150*90

 جنس: جیر

 ریشه دوزی :  همراه با ریشه دوزی 

 ویژگی ها : چاپ سیلک و گلدوزی - ایستایی مناسب و قابل استفاده در اتاق مدیران، کنفرانس ها و نمایشگاهها و ...