پرچم تشریفات مخروطی دورو بدون ریشه

پرچم تشریفات مخروطی بدون ریشه

 ابعاد : 150*90

 جنس: ساتن درجه یک دورو 

 ریشه دوزی : بدون ریشه

 ویژگی ها : چاپ دیجیتال - دورو چاپ - ایستایی مناسب و قابل استفاده در اتاق مدیران، کنفرانس ها و نمایشگاهها و ...