ابرپرچم

ابرپرچم ها یکی از ارزنده ترین نوع پرچم ها میباشد که روی دکل های 30 تا 70 متر و بالاتر نصب میشود .

ابر پرچم ها بیشتر برای پرچم یک کشور جهت نصب در شهر های آن کشور کاربرد دارد ، که می تواند در ورودی شهر، میادین و ... نصب شود .

ابر پرچم ایران

 مناسب برای نصب روی دکلهای 30تا 70 مترو بالاتر

سایزهای 5*3

9*4.5

13*6

16*9

20*10

22*11

الی غیره

در جنسهای ساتن و سوپرساتن – چاپ اورینت و چاپ اسیدی

با دوختهای معمولی و عمودی