ایرلند

نام کشور: ایرلند

پایتخت: دوبلین

واحد پول: یورو

معنی نام کشور: سرزمین حاصلخیز

Location

Ireland

پیوست ها