امارات متحده

نام کشور: امارات متحده عربی

پایتخت: ابوظبی

واحد پول: درهم امارات

معنی نام کشور: امیر نشین های متحد عرب

Location

United Arab Emirates