اکوادور

نام کشور: اکوادور

پایتخت: کیتو

واحد پول: دلار آمریکا

معنی نام کشور: خط استوا

Location

Ecuador

پیوست ها