استرالیا

نام کشور: استرالیا

پایتخت: کانبرا

واحد پول: دلار استرالیا

معنی نام کشور: سرزمین ناشناخته جنوبی

Location

Australia

پیوست ها